Skip to content

Privacy Verklaring

Toepasselijkheid
Deze Privacyverklaring Urban Arrow is van kracht voor de verzameling, het gebruik en andere
vormen van verwerking van persoonsgegevens door Urban Arrow (“Smart Urban
Mobility B.V.”) in verband met onze dienstverlening, merkproducten van Urban Arrow en deze
website.


Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Smart Urban Mobility B.V. (Gyroscoopweg 6, 1042 AB Amsterdam) is de rechtspersoon die
verantwoordelijk is voor alle verzameling en alle verwerking van jouw persoonsgegevens in
verband met de merkproducten, diensten en websites van Urban Arrow.


Smart Urban Mobility B.V. maakt deel uit van Pon Holdings B.V. en diens verbonden
ondernemingen (“Pon”). Smart Urban Mobility B.V. en Pon zijn toegewijd aan het respecteren en
beschermen van je privacy en de bescherming van de persoonsgegevens die je met ons deelt.

Waarom verwerken we jouw persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon. Als je ervoor kiest om je persoonsgegevens te registreren, contact met ons op te nemen
of onze websites te bezoeken, verwerken we enkele persoonsgegevens van je. Deze
persoonsgegevens verwerken wij voor de volgende doeleinden:

 1. op persoonlijke wijze met je te communiceren of je te informeren over merkproducten
  en/of diensten van Urban Arrow in overeenstemming met jouw keuzes;
 2. het bieden van klantenservice, inclusief service rondom het kopen van diensten en/of
  producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze
  eigen dienstverlening en die van gelieerde bedrijven, en het behandelen van klachten en
  verzoeken om inlichtingen;
 3. je aankoop van merkproducten van Urban Arrow te verwerken inclusief financiële en
  logistieke afhandeling;
 4. je account bij Urban Arrow te verwerken;
 5. je deelname aan prijsvragen, promoties, enquêtes of websitefuncties te verwerken;
 6. marktonderzoek uit te voeren en onze bedrijfsvoering, diensten en Urban Arrow
  merkproducten te verbeteren of om nieuwe bedrijfsvoering, services en producten te
  ontwikkelen;
 7. statistische analyses uit te voeren en hierover te rapporteren;
 8. het bieden van diensten op het internet;
 9. het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma;
 10. het bieden van app-functionaliteiten, inclusief het verzenden van relevante commerciële
  berichten;
 11. toekomstige promotionele en marketingtechnische informatie met je te communiceren,
  inclusief doeleinden voor direct marketing en retargeting;
 12. het aggregeren en/of anonimiseren van persoonsgegevens om andere data te genereren
  voor ons gebruik;
 13. het voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden, beslechting geschillen en
  handhaving van onze overeenkomsten;
 14. als anderszins aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens
  worden verzameld.

  Welke persoonsgegevens verwerken wij?
  Welke gegevens we exact verwerken, is afhankelijk van welke websites, producten of services je
  gebruikt en hoe je het gebruikt. We verwerken de volgende persoonsgegevens.

Gegevens die je verstrekt aan ons:

Veel producten zijn uitgerust met een of meerdere sensoren of gebruiken de sensoren
van de apparaten waarop de producten worden uitgevoerd. Voorbeelden van sensore
zijn GPS-ontvangers, Wi-Fi- of Bluetooth-ontvangers, een camera en touchscreens. In
overeenstemming met de doeleinden worden de via de sensoren verzamelde gegevens
over jou en de gebruikte apparaten verzonden naar Smart Urban Mobility B.V. en andere
externe partijen die de gegevens nodig hebben om de overeengekomen diensten aan
Smart Urban Mobility B.V. te leveren.

Metadata

Dit zijn gegevens die worden verzameld of automatisch worden gegenereerd terwijl je de
websites, producten of diensten van Urban Arrow gebruikt. Metadata wordt vaak
verzameld of gegenereerd wanneer je een computerapparaat gebruikt of wanneer je
gegevens verzendt via een computernetwerk, zoals het internet. Deze gegevens
bevatten gegevens die je gebruikt in de gebruikersinterface en tijdens andere
apparaat-activiteiten, evenals IP-adressen, unieke apparaat-id’s, MAC-adresse

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Hieronder wordt per manier aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke
doeleinden wij deze gebruiken en welke rechtsgrond van toepassing is:

Manier van
verwerken
Persoonsgegevens die
worden verwerkt
Doeleinden gebruik
persoonsgegevens
Rechtsgrond
Abonneren
nieuwsbrief
Voornaam en
achternaam, adres,
telefoonnummer en
e-mailadres
De hierboven
beschreven
doeleinden: 1, 2, 6, 7,
8, 11, 12, 13 en 14
Toestemming of
gerechtvaardigd
belang
Contactformulier
van onze
klantenservice
Voornaam en
achternaam, adres,
telefoonnummer en
e-mailadres
De hierboven
beschreven
doeleinden: 1, 2, 6, 7,
8, 11, 12, 13 en 14
Uitvoering van
een overeenkomst
of gerechtvaardigd
belang
Urban Arrow
account
aanmaken
Voornaam en
achternaam, adres,
telefoonnummer en
e-mailadres.
De hierboven
beschreven
doeleinden: 1, 2, 4, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14
Toestemming, gerechtvaardigd
belang of uitvoering van
een overeenkomst
Merkproduct van
Urban Arrow te
registreren
Voornaam en
achternaam, adres,
telefoonnummer en
e-mailadres
De hierboven
beschreven
doeleinden: 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14
Uitvoering van
een overeenkomst
of gerechtvaardigd
belang
Urban Arrow
producten kopen
via de website
Voornaam en
achternaam, adres,
telefoonnummer en
e-mailadres.
De hierboven
beschreven
doeleinden: 1, 2, 3, 6,
7, 8, 9, 11, 12, 13 en 14
Uitvoering van
een overeenkomst
of gerechtvaardigd
belang
Deelnemen aan
een promotie,
evenement,
wedstrijd of
online forum
Voornaam en
achternaam, adres,
telefoonnummer en
e-mailadres.
De hierboven
beschreven
doeleinden: 1, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 13 en 14
Toestemming of
gerechtvaardigd
belang
Bezoek aan
onze websites
(cookies)
Metadata.
NB: zie het Cookiebeleid
Urban Arrow voor verdere
details
De hierboven
beschreven
doeleinden: 6, 7, 8, 11,
12, 13 en 14
Toestemming of
gerechtvaardigd
belang
Bezoek aan
en/of afspraak
maken bij een
Urban Arrow
Experience
center
Voornaam en
achternaam, adres,
telefoonnummer en
e-mailadres.
De hierboven
beschreven
doeleinden: 6, 7, 8, 11,
12, 13 en 14
Toestemming of
gerechtvaardigd
belang
Gebruik van de
Urban Arrow app
Indien je locatietoegang en
diefstalbeveiliging hebt
ingeschakeld in de app,
verzamelen we de laatst
bekende locatie van je
Urban Arrow fiets.

Indien je het bijhouden van
fietsritten hebt ingeschakeld in
de app, verzamelen we de
start- en eindlocaties van je
fietsritten.
De hierboven
beschreven
doeleinden: 1, 2, 6, 7,
8, 10, 11, 12, 13 en 14
Toestemming of
gerechtvaardigd
belang

Onze gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging,
(misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten,
bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

Als je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het
recht om die weer in te trekken, wanneer je maar wilt, door het sturen van een verzoek naar
[email protected].


Van toepassing op Urban Arrow connected diensten
Als jouw Connect fiets wordt gestolen, bestaat de mogelijkheid om in de app de fiets als gestolen
op te geven. Je verzekeraar neemt dan contact op met het opsporingsbureau. Het
opsporingsbureau gaat dan proberen jouw fiets te traceren en terug te halen. Wanneer je van
deze service gebruik maakt, zal het opsporingsbureau een vooraankondiging doen bij de politie.
In het geval de fiets niet wordt teruggevonden moet je de vooraankondiging bevestigen tot een
proces verbaal in verband met de financiële afhandeling. Voordat het opsporingsbureau de
gegevens van jouw Connect fiets kan raadplegen, dien je akkoord te gaan met het verwerken van
locatiegegevens van de in de Connect fiets gemonteerde module met als doel de gestolen
Connect fiets op te sporen. Na de verstrekking aan het opsporingsbureau valt de verwerking van
locatie- en voertuiggegevens door het opsporingsbureau onder de Wet politiegegevens (Wpg).
Indien jouw Connect fiets niet wordt teruggevonden dien je de fiets in de app te ontkoppelen.


Hoe delen we jouw persoonsgegevens of dragen we deze over?
Je dient ervan bewust te zijn dat Smart Urban Mobility B.V. deel uitmaakt van een business groep
binnen Pon en dat afdelingen (zoals marketing en IT) deel kunnen uitmaken van wereldwijde
bedrijven van Pon. Als gevolg daarvan kunnen jouw persoonsgegevens wereldwijd worden
gedeeld met en/of overgedragen aan de andere business groep bedrijven of andere Pon
bedrijfsonderdelen. Je kunt de lijst en locatie van onze bedrijven hier raadplegen:
http://www.pon.com/nl-nl/our-business/bedrijven.


Smart Urban Mobility B.V. kan je persoonsgegevens ook delen met externe partijen om bepaalde
activiteiten uit te voeren namens Smart Urban Mobility B.V. en om services die ze aan ons bieden
te faciliteren. Dit kunnen dienstverleners zijn van services zoals website hosting, data analyses,
betalingsverwerking, orderafhandeling, informatietechnologie en gerelateerde
infrastructuurvoorzieningen, klantenservice, e-mail bezorging, audits en andere diensten. Smart
Urban Mobility B.V. kan jouw persoonlijke gegevens ook delen met derden, zodat zij je
marketingcommunicatie kunnen sturen, in overeenstemming met jouw keuzes. Smart Urban
Mobility B.V. vereist dat deze externe partijen jouw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en
beschermen. Smart Urban Mobility B.V. zal je persoonsgegevens niet verkopen aan derden.
Smart Urban Mobility B.V. of Pon kan reorganiseren, fuseren of op enigerlei andere wijze (een
deel van) een onderneming aan een ander bedrijf verkopen of afstoten. Als een dergelijke
onderneming aan Urban Arrow gerelateerd is, kan een dergelijke overdracht van eigendom de
overdracht van jouw persoonlijke gegevens aan de nieuwe eigenaar en zijn adviseurs bevatten.
We zullen jouw persoonsgegevens alleen openbaren als dit toegestaan of geautoriseerd is bij
wet, noodzakelijk is voor het voorkomen of bestrijden van fraude, noodzakelijk is voor
geschillenbeslechting of noodzakelijk is voor enige andere legitieme behoefte die in de
omstandigheden zwaarder weegt dan jouw privacybelangen, zoals de beveiliging van ons bedrijf
en de veiligheid van ons personeel.


Hoe beschermen we jouw persoonsgegevens?
Smart Urban Mobility B.V. zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen
nemen tegen verlies of onwettige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit kan het gebruik
van beveiligde registratieformulieren, codering van gegevens en toegangsbeperking tot jouw
persoonsgegevens omvatten.


Bepaalde landen kennen geen adequaat beschermingsniveau voor persoonsgegevens. Je kunt
er echter op vertrouwen dat Smart Urban Mobility B.V. passende beveiligingsmaatregelen zal
nemen ten aanzien van de vertrouwelijkheid en bescherming van jouw gegevens. Voor
overdracht vanuit de EER naar landen die volgens de Europese Commissie geen toereikend
niveau van gegevensbescherming bieden, hebben we toereikende maatregelen genomen zoals
contractuele overeenkomsten, zoals goedgekeurd door de Europese Commissie, afgesloten met
derde partijen. Je kunt een kopie van deze maatregelen aanvragen door contact met ons op te
nemen via [email protected].


Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?
We zullen persoonsgegevens zo lang bewaren als dat nodig of toegestaan is binnen het kader
van de in deze Privacyverklaring beschreven doeleinden en in overeenstemming met het
toepasselijk recht.
Tot de criteria die worden gebruikt om onze opslagtermijn te bepalen behoren:
– De duur van de tijd waarin we een lopende relatie met jou hebben en de diensten aan jou
leveren (bijvoorbeeld, zolang als jij een account bij ons hebt of gebruik blijft maken van
onze diensten).
– Of er een wettelijke verplichting bestaat waaraan wij moeten voldoen (bepaalde wetten
vereisen bijvoorbeeld dat wij onze transacties gedurende een bepaalde tijd bewaren
voordat wij deze kunnen verwijderen); of
– Of bewaren wenselijk is gezien onze juridische positie (zoals ten aanzien van
verjaringstermijnen, geschillen of onderzoeken door verordenende instanties).

Cookies, web beacons en vergelijkbare technieken
Als je onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen
bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor
het opslaan van informatie gebruiken om je een betere, snellere en veiligere browserervaring te
bieden.


Raadpleeg ons Cookiebeleid van Urban Arrow voor de uitleg van cookies, web beacons en
vergelijkbare technieken, hoe we ze gebruiken en hoe je ze kunt beheersen.

Jouw rechten
Indien jij je door ons verwerkte persoonsgegevens wilt herzien, corrigeren, bijwerken, beperken of
verwijderen, bezwaar wilt maken tegen de verwerking van persoonsgegevens, of als je een
elektronische kopie van jouw persoonsgegevens wilt ontvangen om die aan een ander bedrijf
door te geven (voor zover dit recht op gegevensoverdracht door de toepasselijke wetgeving aan
jou wordt verstrekt), kun je contact met ons opnemen via [email protected]. We zullen conform
het toepasselijke recht op jouw verzoek reageren.
Wij verzoeken je in je aanvraag zo duidelijk mogelijk te beschrijven op welke persoonsgegevens
je verzoek betrekking heeft. Voor jouw veiligheid zullen wij alleen aanvragen behandelen met
betrekking tot de persoonsgegevens die bij het specifieke e-mailadres horen die je gebruikt om
ons je verzoek te sturen, en we kunnen je vragen om verificatie van jouw identiteit voordat wij aan
je verzoek voldoen. We zullen proberen zo snel als redelijkerwijs uitvoerbaar aan jouw verzoek te
voldoen, en in elk geval binnen de wettelijk vereiste termijnen.


Contact, vragen, feedback en functionaris gegevensbescherming
Stuur je vragen en opmerkingen over deze Privacyverklaring naar [email protected].
Onze functionaris gegevensbescherming (FG) is ook bereikbaar via bovenstaand email adres. Je
hebt het recht een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit voor jouw land of
regio of waar een vermeende inbreuk op het toepasselijke privacyrecht plaatsvindt.

Beleidswijzigingen
We kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in deze privacyverklaring
worden van kracht wanneer we de herziene verklaring publiceren. Indien noodzakelijk, zullen we
je informeren over wijzigingen in onze Privacyverklaring. Deze Privacyverklaring werd voor het
laatst aangepast op datum: 25 April 2022